วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

พอล เซซานน์ (Paul Cézanne)

พอล เซซานน์ (Paul Cézanne) ผู้ที่ปีกัสโซ ยกย่องว่า เป็น “the father of us all”
พอล เซซานน์ (Paul Cézanne) (19 มกราคม พ.ศ. 2382 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2449) จิตรกรสมัยศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ตอนหลัง ของประเทศฝรั่งเศส ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน
งานของเซซานน์เป็นงานที่เป็นการวางรากฐาน สำหรับการเปลี่ยนแปลงจากศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไปสู่ศิลปะบาศกนิยม (Cubism) ของคริสต์ศตวรรษที่ 20
ซึ่งเป็นแนวที่ทั้งอองรี มาตีส และ ปาโบล ปีกัสโซ ยกย่องเซซานน์ว่าเป็น “the father of us all”
งานของเซซานน์ แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางการออกแบบ การวางองค์ประกอบ การใช้สี และการร่าง (draftsmanship)
ฝึแปรงซ้ำๆ อ่อนไหว และ exploratory เป็นลักษณะเอกลักษณ์ที่เป็นของเซซานน์โดยเฉพาะ
เซซานน์จะใช้สีต่าง ๆ ฝีแปรงสั้น ๆ และค่อยสร้างขึ้นจนซับซ้อน ซึ่งทั้งเป็นการแสดงออก ของสิ่งที่เห็นด้วยตาและเป็นรูปทรงแอ็บสแตร็คของธรรมชาติในขณะเดียวกัน

ภาพของเซซานน์แสดงให้เห็นถึงความจดจ่อ ในการศึกษาแบบที่วาดของเซซานน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการมองในสิ่งที่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น